Priser

Priserne på support og undervisning afhænger af tidspunk


Hverdage mellem 8-17  480 kr (384 + moms).

Nogle opgaver taksteres til fast timepris.

Tilkald aften og weekend + 50%  720 kr (576 + moms).

Alle opgaver afregnes pr påbegyndt 15 min.

 

Kørsel for opgaver under 1/2 time eller hvis afstand er over 10 km. 3.30 kr/km (2,64 + moms)

 

 

© Copyright www.technicare.dk 2012 ©